Rengjøring og vedlikeholdsmaling av stakittgjerder og porter

Svertesopp

I de senere årene har vi fått et varmere og fuktigere klima. I tillegg til økt forurensning medfører dette bl.a. gunstigere forhold for utvikling av svertesopper på malingsoverflater. Dersom svertesoppene får utvikle se over tid, vil de vokse ned gjennom malingsfilmen og ned i trevirket. Svertesoppene er ikke treødeleggende, men de vil tilføre treet mer fuktighet og det vil skape vekstvilkår for treødeleggende (råte) sopper. Derfor er det viktig at svertesoppene fjernes snarest mulig ved vask. Stakittgerdet/porten skal vaskes etter behov, minimum en gang per år.

Anbefalt prosedyre ved vask

Vask stakittgjerdet og porten med vaskemiddel som fjerner skitt og svertesoppene uten å skade malingsfilmen. Følg fabrikantens anbefalinger med hensyn til blandingsforhold med vann, virkningstid før avspyling etc. Spyl av med en hageslange eller høytrykkspyler. Ved bruk av av høytrykkspyler, vær forsiktig med trykket slik at malingsfilmen og treet ikke blir skadet.

Anbefalt prosedyre ved vask og vedlikeholdsmaling

Følg samme vaskeprosedyre som over, men benytt gjerne et sterkere vaskemiddel. Ved vedlikeholdsmaling kan det være en fordel at den gamle malingsoverflaten blir matt. Vedlikehold med valgfritt toppstrøk av anerkjent fabrikat. Dekkende farger gir lengst levetid. Vanntynnede produkter på alkyd/akryl eller ren akryl anbefales da disse erfaringsmessig gir mindre soppvekst på overflaten og lengre overmalingsintervaller. Følg den valgte fabrikants anbefalinger for påføring med hensyn til mengde, temperatur etc.