Støyskjermer brukes mest mot veitrafikkstøy, men hjelper også mot andre bakkenære støykilder.

Hensikten med støyskjerm

Ved å sette opp en støyskjerm kan du dempe all slags støy, men de har best virkning mot høyfrekvent støy, f.eks. kurveskrik fra tog eller dekkstøy fra biler, busser etc. Lavfrekvent støy (basslyder), f.eks. motorstøy.

Endrer lydbildet

En støyskjerm vil endre lydbildet slik at det blir mer bassdominert. En støyskjerm mot en vei kan ofte redusere støyen med 12–15 dBA, av og til nærmere 20 dBA hvis den lages høy nok. Bor du utsatt til med støy fra veier, skoler eller andre offentlige områder, kan vi hjelpe deg med en estetisk god løsning.

Prefabrikerte moduler for støyskjerming

Vi leverer støyskjermer som prefabrikerte moduler tilpasset prosjektet. I samarbeid med andre firma kan støyskjerm tilbys med et betongelement nederst og montert på galvaniserte HEA-søyler som stolpe. Vi leverer støyskjermer i ubehandlet trykkimpegnert furu og med royalimpregnert furu.

Spesialtilpasset

Med prefabrikerte elementer, bygger TreKo støyskjermer etter kundens ønsker på høyde, utførelse og lengde. Leveres i royalbehandlet, ubehandlet trykkimpregnert furu. Levers også med innlgassing. Reflekterende eller støyabsorberende overflate om ønskelig

For mer informasjon om effektiv støyskjerming, høyder og plassering, bestill byggdetaljblad 517.521, «Utendørs skjermer mot støy». Google også SVV-idekatalog.