Støyskjermer til salgs i Oslo og Akershus

Støyskjermer brukes mest mot veitrafikkstøy, men hjelper også mot andre bakkenære støykilder.

Hensikten med støyskjerm

Ved å sette opp en støyskjerm kan du dempe all slags støy, men de har best virkning mot høyfrekvent støy, f.eks. kurveskrik fra tog. Lavfrekvent støy (basslyder), f.eks. motorstøy fra tungtrafikk eller lastebiler på tomgang, dempes i mindre grad.

Endrer lydbildet

En støyskjerm vil endre lydbildet slik at det blir mer bassdominert. En støyskjerm mot en vei kan ofte redusere støyen med 12–15 dBA, av og til nærmere 20 dBA hvis den lages høy nok. Bor du utsatt til med støy fra veier, skoler eller andre offentlige områder, kan vi hjelpe deg med en estetisk god løsning.

Prefabrikerte moduler for støyskjerming

Vi leverer støyskjermer som prefabrikerte moduler tilpasset prosjektet eller som materialspesifikasjon som monteres opp på stedet. I samarbeid med andre firma kan støyskjerm tilbys med et betongelement nederst og montert på galvaniserte H-bjelker som stolpe. Vi leverer støyskjermer i ubehandlet trykkimpegnert furu, alternativt grunnet og med heldekkende maling i ønsket farge, eller med royalimpregnert furu.

Spesialtilpasset

Med basis i prekappet materialspesifikasjon eller prefabrikerte elementer, bygger TreKo støyskjermer etter kundens ønsker på høyde, utførelse og lengde. Leveres i royalbehandlet, ubehandlet eller malt trykkimpregnert furu.

For mer informasjon om effektiv støyskjerming, høyder og plassering, bestill byggdetaljblad 517.521, «Utendørs skjermer mot støy».